GALLERY

Foto historike të bashkëjetesës ndërfetare.

Harmonia ndërfetare pas viteve '90.

Aktivitete ndërfetare të komuniteteve fetare tradicionale në Shqipëri.

Vizita e Papa Françeskut në Shqipëri dhe dialogu ndërfetar.

Simpoziume Ndërfetare